Wegenbelasting berekenen

Algemene voorwaarden
Berekenen-wegenbelasting.nl is niet aansprakelijk voor : Enige onjuistheden en/of incorrecte data die op deze site zouden kunnen staan. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Berekenen-wegenbelasting.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Persoonlijke gegevens van gebruikers van deze website worden zorgvuldig behandeld en beveiligd, deze website houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen gegevens
De eventueel door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Berekenen-wegenbelasting.nl te vallen. Deze gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen. Bij akkoord van deze algemene voorwaarden wordt uw e-mailadres gebruikt om onze nieuwsbrief met aanbiedingen, offertes en algemeen nieuws op gebied van autoverzekeringen / wegenbelastingen te versturen. Indien u deze niet meer wilt ontvangen - om wat voor reden dan ook - kunt u zich afmelden via info@berekenen-wegenbelasting.nl

Beveiliging
Deze website maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Bijhouden klikgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Geschiedenis bezoeker
Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan deze website. Met de DART-cookie kunnen Google en partners advertenties weergeven aan u op basis van uw bezoek aan deze website en/of andere sites op internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan. U kunt zich afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.